Ra mắt trang web học Learner bằng Tiếng Việt

Chính thức ra mắt trang web học Learner bằng Tiếng Việt (hoàn toàn miễn phí) Chào…

Trang web học Learner bằng Tiếng Việt

Chào các bạn, với nhu cầu ôn luyện thi bằng Learner của nhiều người, đặc biệt…

Hướng dẫn đổi bằng lái xe Việt Nam qua New Zealand

Để đổi bằng lái xe ô tô Việt Nam sang bằng lái xe New Zealand, bạn…

Điểm và tiền phạt bằng Restricted

ĐIỂM PHẠT VÀ TIỀN PHẠT ÁP DỤNG CHO BẰNG RESTRICTED Những thông tin bạn cần biết…

Bằng Full

Bằng Full là tầng cuối cùng trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Người giám hộ (Supervisor)

AI CÓ THỂ LÀM NGƯỜI GIÁM HỘ Người giám hộ là người phải giữ bằng Full…

Bảng phí dịch vụ thi bằng lái xe tại New Zealand

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ THI BẰNG LÁI XE NEW ZEALAND GHI CHÚ 1: Nếu bạn bỏ…

Lỗi trong phần thi thực hành lái xe

CÁC LỖI TRONG PHẦN THI THỰC HÀNH LÁI XE Với: phần thi bằng Restricted – nếu…

Điều kiện bằng Restricted

ĐIỀU KIỆN CỦA BẰNG RESTRICTED Bạn chỉ được lái xe giữa 5 giờ sáng và 10…

Bằng Restricted

Bằng Restricted là tầng thứ 2 trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Điểm và tiền phạt áp dụng cho bằng Learner

ĐIỂM PHẠT VÀ TIỀN PHẠT ÁP DỤNG CHO BẰNG LEARNER Những thông tin bạn cần biết…

Điều kiện bằng Learner

ĐIỀU KIỆN CỦA BẰNG LEARNER Bạn chỉ được lái xe khi có người giám hộ ngồi cạnh. Bạn…

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Một số kênh lấy danh nghĩa "Lái xe NZ" để quảng cáo cho dịch vụ mua bằng lái xe.

X