Ra mắt trang web học Learner bằng Tiếng Việt

Chính thức ra mắt trang web học Learner bằng Tiếng Việt (hoàn toàn miễn phí) Chào…

Trang web học Learner bằng Tiếng Việt

Chào các bạn, với nhu cầu ôn luyện thi bằng Learner của nhiều người, đặc biệt…

Điểm và tiền phạt áp dụng cho bằng Learner

ĐIỂM PHẠT VÀ TIỀN PHẠT ÁP DỤNG CHO BẰNG LEARNER Những thông tin bạn cần biết…

Điều kiện bằng Learner

ĐIỀU KIỆN CỦA BẰNG LEARNER Bạn chỉ được lái xe khi có người giám hộ ngồi cạnh. Bạn…

Bằng Learner

Bằng Learner là tầng đầu tiên trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Một số kênh lấy danh nghĩa "Lái xe NZ" để quảng cáo cho dịch vụ mua bằng lái xe.

X