Tuyến đường VTNZ New Lynn

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý: Portage Road Wolverton St Crowther Street Busby Street…

Tuyến đường VTNZ Glen Innes

Tuyến đường này khá nhiều bùng binh và đường nhỏ, tốc độ giới hạn thay đổi…

Tuyến đường VTNZ Silverdale

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Tuyến đường thi bằng Full Forge Road Foundry…

Tuyến đường VTNZ Sylvia Park

Khu vực này khá phức tạp, nhiều đường dân cư kết hợp với khu công nghiệp…

Tuyến đường VTNZ Pukekohe

Khu vực này nhiều đường thẳng, bằng qua khu dân cư nên khá dễ lái. Để…

Tuyến đường VTNZ Wiri

Khu vực này có nhiều đường cụt nên kiểm tra kĩ năng quay đầu khá nhiều,…

Tuyến đường VTNZ Highbrook

Xung quanh VTNZ Highbrook là cụm khu công nghiệp gồm rất nhiều nhà máy nên các…

Tuyến đường VTNZ North Shore

Khu vực này chủ yếu là đường khu dân cư sinh sống nên tốc độ lái…

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Một số kênh lấy danh nghĩa "Lái xe NZ" để quảng cáo cho dịch vụ mua bằng lái xe.

X