Luật đường bộ New Zealand

Nơi chia sẻ các thông tin về Luật đường bộ của New Zealand bằng Tiếng Việt tới những người có nhu cầu thi bằng Learner (lý thuyết) NZ.

Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể ôn thi bằng Learner bằng Tiếng Việt 100% miễn phí tại địa chỉ:

lythuyet.laixenz.com

LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Trong phần này, bạn sẽ được giới thiệu về các loại biển chính và biển báo gắn trên xe mà bạn sẽ thấy trên đường ở New Zealand.

LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Phần này giới thiệu cho bạn các kỹ năng lái xe chính, các quy tắc giao thông và hành vi mà bạn cần học để trở thành một người lái xe an toàn và thành thạo.

LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Phần này giới thiệu cho bạn những giới hạn mà bạn cần biết khi lái xe: giới hạn tốc độ, giới hạn cồn và giới hạn của bản thân – cách tránh sự mệt mỏi cho người lái xe.

Trách nhiệm của một người lái xe sẽ được giải thích trong phần này.

LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Trong phần này, bạn sẽ được giới thiệu về các yêu cầu cần thiết khi sở hữu một chiếc xe ô tô tại New Zealand.

LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Phần này cung cấp cho bạn thông tin về những người tham gia giao thông khác và cách đi chung đường với họ.

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Một số kênh lấy danh nghĩa "Lái xe NZ" để quảng cáo cho dịch vụ mua bằng lái xe.

X