Các biển báo gắn trên xe hoa tiêu

Khi xe quá khổ, xe có tải trọng rất lớn sử dụng đường bộ chúng phải…

Các loại biển báo

Hầu hết các biển báo bạn sẽ thấy trên các con đường ở New Zealand là…