Hướng dẫn đổi bằng lái xe Việt Nam qua New Zealand

Để đổi bằng lái xe ô tô Việt Nam sang bằng lái xe New Zealand, bạn…

Điểm và tiền phạt bằng Restricted

ĐIỂM PHẠT VÀ TIỀN PHẠT ÁP DỤNG CHO BẰNG RESTRICTED Những thông tin bạn cần biết…

Bằng Full

Bằng Full là tầng cuối cùng trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Người giám hộ (Supervisor)

AI CÓ THỂ LÀM NGƯỜI GIÁM HỘ Người giám hộ là người phải giữ bằng Full…

Bảng phí dịch vụ thi bằng lái xe tại New Zealand

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ THI BẰNG LÁI XE NEW ZEALAND GHI CHÚ 1: Nếu bạn bỏ…

Điều kiện bằng Restricted

ĐIỀU KIỆN CỦA BẰNG RESTRICTED Bạn chỉ được lái xe giữa 5 giờ sáng và 10…

Bằng Restricted

Bằng Restricted là tầng thứ 2 trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Tuyến đường VTNZ Jipcho Road

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Tuyến đường thi bằng Full Parkhouse Road State…

Tuyến đường VTNZ Lichfield Street

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Fitzgerald Avenue Cashel Street Raglan Street Essex Street…

Tuyến đường VTNZ Northwood

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Tuyến đường 1: Main N Road Sturrocks Road…

Tuyến đường VTNZ Porirua

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý: Wi Neera Drive Titahi Bay Road Te Pene…

Tuyến đường VTNZ Glen Innes

Tuyến đường này khá nhiều bùng binh và đường nhỏ, tốc độ giới hạn thay đổi…

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Một số kênh lấy danh nghĩa "Lái xe NZ" để quảng cáo cho dịch vụ mua bằng lái xe.

X