Lái xe đến giao lộ

Nếu có bất kỳ phương tiện nào khác đang đến gần hoặc băng qua giao lộ,…

Nhập làn đường

Đôi khi trên một con đường, hai làn đường sẽ nhập vào một làn đường. Các…

Vượt trên đường

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên các con đường ở New Zealand là do vượt…

Sử dụng tín hiệu của bản thân để thông báo cho các phương tiện khác

Báo hiệu bằng xi nhan là bạn đang thông báo cho những người tham gia giao…

Hướng dẫn đổi bằng lái xe Việt Nam qua New Zealand

Để đổi bằng lái xe ô tô Việt Nam sang bằng lái xe New Zealand, bạn…

Điểm và tiền phạt bằng Restricted

ĐIỂM PHẠT VÀ TIỀN PHẠT ÁP DỤNG CHO BẰNG RESTRICTED Những thông tin bạn cần biết…

Bằng Full

Bằng Full là tầng cuối cùng trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Người giám hộ (Supervisor)

AI CÓ THỂ LÀM NGƯỜI GIÁM HỘ Người giám hộ là người phải giữ bằng Full…

Điều kiện bằng Restricted

ĐIỀU KIỆN CỦA BẰNG RESTRICTED Bạn chỉ được lái xe giữa 5 giờ sáng và 10…

Bằng Restricted

Bằng Restricted là tầng thứ 2 trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Tuyến đường VTNZ Jipcho Road

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Tuyến đường thi bằng Full Parkhouse Road State…

Tuyến đường VTNZ Lichfield Street

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Fitzgerald Avenue Cashel Street Raglan Street Essex Street…

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Một số kênh lấy danh nghĩa "Lái xe NZ" để quảng cáo cho dịch vụ mua bằng lái xe.

X