Giữ khoảng cách

Giữ khoảng cách để đảm bảo bạn có khoảng cách an toàn giữa bạn và xe…

Điểm và tiền phạt bằng Restricted

ĐIỂM PHẠT VÀ TIỀN PHẠT ÁP DỤNG CHO BẰNG RESTRICTED Những thông tin bạn cần biết…

Bằng Full

Bằng Full là tầng cuối cùng trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Lỗi trong phần thi thực hành lái xe

CÁC LỖI TRONG PHẦN THI THỰC HÀNH LÁI XE Với: phần thi bằng Restricted – nếu…

Điều kiện bằng Restricted

ĐIỀU KIỆN CỦA BẰNG RESTRICTED Bạn chỉ được lái xe giữa 5 giờ sáng và 10…

Điểm và tiền phạt áp dụng cho bằng Learner

ĐIỂM PHẠT VÀ TIỀN PHẠT ÁP DỤNG CHO BẰNG LEARNER Những thông tin bạn cần biết…

Điều kiện bằng Learner

ĐIỀU KIỆN CỦA BẰNG LEARNER Bạn chỉ được lái xe khi có người giám hộ ngồi cạnh. Bạn…

Bằng Learner

Bằng Learner là tầng đầu tiên trong hệ thống bằng 3 tầng (Learner -> Restricted ->…

Tuyến đường VTNZ Jipcho Road

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Tuyến đường thi bằng Full Parkhouse Road State…

Tuyến đường VTNZ Lichfield Street

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Fitzgerald Avenue Cashel Street Raglan Street Essex Street…

Tuyến đường VTNZ Porirua

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý: Wi Neera Drive Titahi Bay Road Te Pene…

Tuyến đường VTNZ New Lynn

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý: Portage Road Wolverton St Crowther Street Busby Street…

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Một số kênh lấy danh nghĩa "Lái xe NZ" để quảng cáo cho dịch vụ mua bằng lái xe.

X